Huisartsenpraktijk Douwes – Huisartsenpraktijk H.W. Douwes – Zwartemeer
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk H.W. Douwes
Klemstrook 1 7894 CN
Zwartemeer

Huisartsenpraktijk Douwes

Klemstrook 1
7894 CN  Zwartemeer
Telefoonnummer: 0591-312655
Emailadres: info@huisartszwartemeer.nl

Openingstijden en afspraken

Maandag: 08:00 uur – 17.00 uur
Dinsdag: 08:00uur – 17.00 uur
Woensdag: 08:00uur – 17.00 uur
Donderdag: 08:00uur – 17.00 uur
Vrijdag: 08:00uur – 17.00 uur

Opvragen van uitslagen

Voor het opvragen van uitslagen kunt u ’s morgens tussen 11.00 uur en 12.00 uur bellen.

Spreekuur van de huisarts

U kunt in overleg met de assistente een afspraak maken voor het afsprakenspreekuur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden. Zij is hiervoor opgeleid en doet dat om een inschatting te maken voor uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisbezoek huisarts

De huisarts moet in acute situaties snel bij u kunnen zijn, dus de afstand tot uw woonadres mag niet te groot zijn. Als vuistregel geldt hiervoor een reistijd van hooguit 15 minuten. Mocht u om medische redenen niet in staat zijn op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks – en behandelmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk altijd beter naar de praktijk te komen. De assistente beoordeeld, eventueel samen met de huisarts of er een huisbezoek wordt afgelegd. De urgentie van het huisbezoek wordt in overleg met de huisarts beoordeeld. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben. Huisbezoeken kunnen dagelijks tussen 08.00 uur en 10.00 uur worden aangevraagd.

Spreekuur van de assistente

U kunt in overleg met de assistente een afspraak maken voor het afsprakenspreekuur. Het assistente spreekuur is bedoeld voor handelingen zoals: wratten aanstippen, injecties, bloeddrukcontroles (periodiek en preventief), het uitspuiten van de oren, het verwijderen van hechtingen, het maken van hartfilmpjes (ECG), vaatonderzoek van de benen (doppleronderzoek)

Spreekuur van de praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner heeft spreekuur voor patiënten met chronische aandoeningen, zoals Diabetes Mellitus en longaandoeningen, ook kunt u terecht bij haar voor de jaarlijkse controle hart en vaatziekten, screening hart en vaatziekten, controle Diabetes Mellitus en controle longaandoeningen. In overleg met de assistente of de praktijkondersteuner zelf kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Ook kan de huisarts u doorsturen voor vervolgonderzoek.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Spreekuur van de psychiatrisch verpleegkundige/ POH-GGZ

In overleg met de assistente of op advies van de huisarts kunt u een afspraak maken bij dhr. Jos Morcus.
De duur van een afspraak is 45 minuten. Jos Morcus is aanwezig op de woensdag.

Rijbewijskeuring

In overleg met de assistente kunt u een afspraak maken voor de keuring voor het verlengen van uw rijbewijs.
Deze keuring is niet voor het verlengen van het vrachtwagenrijbewijs.  Raadpleeg hiervoor de website van het CBR.  Het is van belang dat uw alle papieren van het CBR meeneemt naar deze afspraak, de gegevens kunnen zowel op papier als online worden ingevuld door dr. Douwes. Neem ook uw geldig legitimatiebewijs mee.
Aan deze keuring zitten kosten verbonden, namelijk € 50.00 (u kunt hier niet pinnen)