Huisartsenpraktijk Zwartemeer
0591 - 245 111 & bij spoed 245 112

Praktijkinformatie


Consulten Belangrijke zaken Ons team Klachtenregeling Kosten

Bereikbaarheid en openingstijden

Wij proberen voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar te zijn en zo snel mogelijk aan uw zorgvraag te voldoen. Het klinkt misschien gek, maar daarvoor hebben we ook uw hulp nodig! U kunt ons en daarmee uw dorps-genoten helpen door zoveel mogelijk gebruik te maken van ons online patiëntenportaal: webApp en zich te houden aan onze beltijden. Wij zijn dan in staat om effectief meer en betere zorg te bieden waar dat het meest nodig is.

WebApp
U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week gebruik maken van de webApp via onze website. Iedereen met een mobiel telefoonnummer en internet verzoeken we om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Telefonisch 0591 - 245 111 (tijdens kantoortijden 8:00 - 17:00 uur.)
Let op: de assistente wachtrij is gesloten in pauzes: 10:30-11:00 en 12:30-13:00.

Beltijden:
Tussen 08:00 en 10:30 uur: maken van afspraken en aanvragen visites. Tussen 13:00 en 15:00 uur: voor uitslagen of overleg met de assistente.

Buiten deze tijden kunt u alleen bellen voor medische spoed (0591- 245 112) of zeer dringende zaken die niet kunnen wachten tot het volgende belmoment.

Balie
Werkdagen open tussen 8:00 en 17:00 uur, gesloten tijdens de pauzes: 10:30-11:00 en 12:30-13:00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om zo min mogelijk zonder afspraak langs te komen.

Consulten

Op verschillende momenten en manieren kunt u bij de huisarts en assistente terecht. Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan, bijvoorbeeld vanwege een spoedgeval. Wij brengen u daar altijd zo snel mogelijk van op de hoogte. Kunt u zelf een keer niet op een afspraak komen, dan vragen wij u de afspraak af te zeggen via de webApp (of even te bellen als het dezelfde dag is).

E-consult
Heeft u korte medische vragen aan de huisarts, die geen haast hebben? Stel ze eenvoudig en veilig via de beveiligde WebApp (zie vorige pagina).

Telefonisch consult huisarts (tussen 11:30-12:00 en 16:30-17 uur.)
U kunt telefonisch de huisarts spreken (5 minuten consult) door hiervoor een afspraak in te plannen via de webApp. De huisarts belt u dan persoonlijk op rond het geplande tijdstip!

Spreekuren (tussen 8:00 - 17:00 uur, alleen op afspraak.)
U kunt via de webApp zelf een afspraak maken bij de huisarts. Een normale afspraak duurt 10 minuten, hierin kunt u één medische vraag bespreken. Heeft u meerdere vragen of is uw vraag psychisch van aard, dan kunt u een dubbele afspraak inplannen. U hoeft zich voor de afspraak niet te melden aan de balie. Op de dinsdagochtend is er extra spreekuur vanaf 07:00 uur, de balie is dan nog niet geopend.

Visites
Visites kunnen iedere dag telefonisch worden aangevraagd tussen 08:00 en 10:30 uur. Wij rijden alleen een visite als het voor u fysiek niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. Een vervoersprobleem is geen reden voor een visite.

Assistentenpreekuur, POH-S, POH-GGZ en SOH
Iedere dag hebben de assistentes ook hun eigen spreekuren. Ze kunnen u helpen met bijvoorbeeld controle van urine, bloeddruk & glucose meten, uitstrijkjes, oren uitspuiten etc. Kijk op de website voor meer informatie.

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) is er voor mensen met chronische ziekten als diabetes (suikerziekte), longaandoeningen, hart- en vaatziekten en ook voor kwetsbare ouderen. Afspraken kunt u plannen via de assistente. Heeft u een chronische ziekte? De jaarlijkse controle vindt meestal plaats in de maand dat u geboren bent. Heeft u aan het einde van die maand nog geen oproep gehad, neem dan even contact op met de praktijk.

Bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kunt u terecht voor een luisterend oor en alle vragen en problemen rondom uw mentale gezondheid. Een afspraak is helaas niet online in te plannen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk.

De spreekuurondersteuner huisarts (SOH) ziet mensen ouder dan 12 jaar met kleine klachten zoals:
- Keelpijn en/of oorpijn
- Verkoudheid en hoesten (niet bij COPD of Astma)
- Blaasontsteking
- Bloedneus of bloedlip
- Verstuikte enkel
- Wonden en brandwonden
- Insectensteken en tekenbeten
- Galbulten

Afspraken kunt u plannen via de webApp of via de assistente.
De spreekuurondersteuner huisarts (SOH) ziet mensen ouder dan 12 jaar met kleine

Overige belangrijke zaken


Herhaalrecepten
Chronische medicatie kunt u het beste via de webApp opnieuw bestellen en daarna ophalen bij uw eigen apotheek. Let op: Medicatie zoals slaapmiddelen en/of sterke pijnstillers kunnen nooit door de assistente worden aangevraagd. Dit moet altijd via de huisarts en kost meestal 1 werkdag extra levertijd. U kunt deze medicatie het beste en snelste aanvragen via een E-consult huisarts (webApp). Inspreken op de receptenlijn kan ook, maar dit kost extra verwerkingstijd.

Urinetest (blaasontsteking) (Urine inleveren voor 10:00 uur)
Bij verdenking op een blaasontsteking kunt u verse (ochtend-)urine in een officieel urinepotje (met naam, geboortedatum + ingevulde klachtenformulier) inleveren aan de balie.

Klachten en suggesties
Alle medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen. Het kan voorkomen dat er iets niet goed is gegaan of dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Of wellicht heeft u een idee hoe het beter zou kunnen. Blijf daar niet mee rondlopen, laat het ons weten! Als een goed gesprek geen oplossing biedt dan kunt u een klacht indienen. Kijk op onze website of vraag de assistente naar onze klachtenregeling.

Ons team

Huisarts: Ineke Super
Doktersassistenten: Janet Hilbrands (spreekuurondersteuner huisarts) en Marian van Woerden
Balieassistente: Carina Schluter
POH-GGZ: Fony Kantil
POH-S: Miranda de Winter


Klachtenregeling

Niet tevreden? Praat er eerst met ons over! In onze praktijk vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden bent of als u vindt dat iets beter kan, laat het ons dan weten. U kunt dit persoonlijk bespreken met de huisarts of schriftelijk doen(E-mailen of brief). Vaak is de eerste stap ook een telefonisch gesprek.

Als u het bij ons meldt, dan proberen wij samen uw probleem of klacht op te lossen.

Komt u er met ons niet uit: klacht indienen bij SKGE.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van skge. Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:
Skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Meer informatie kunt u vinden op de website SKGE of in de folder SKGE (pdf)

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl. Als u nog vragen heeft aan skge, kunt u bellen naar 088 0229100.

Kosten

Huisartsenzorg in Nederland wordt volledig vergoed door uw (verplichte) basisverzekering en deze zorg valt NIET onder het eigen risico.

Kosten die van van uw eigen risico gaan of die u mogelijk zelf moet betalen:
Verwijzing specialist of vervolgonderzoek
Wanneer de huisarts u doorverwijst naar een ziekenhuis(specialist) of laboratorium voor onderzoek ontvangt u voor de kosten hiervan een vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze kosten komen echter WEL ten laste van uw verplicht (en eventueel vrijwillige) eigen risico. Wat deze kosten zijn is per hulpverlener en per onderzoek anders. Bij de desbetreffende instantie en uw zorgverzekering kunt u navraag doen over de kosten. Let goed op: controleer altijd zelf of uw zorgverzekeraar bepaalde zorg bij een zorverlener vergoed. Dit is met name van belang als u een goedkopere (budget) polis heeft die bijvoorbeeld niet met alle ziekenhuizen een contract afsluit.

Medicijnen
Vallen WEL onder het eigen risico en bij sommige medicijnen kan er ook nog een bijbetaling zijn. Vraag u apotheek om meer informatie.

Laboratoriumonderzoek
Onderzoek wat in onze eigen praktijk worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een bloedsuikerbepaling, zwangerschapstest) valt NIET onder het eigen risico. WEL valt onder uw eigen risico de onderzoeken die wij uitvoeren namens het laboratorium, zoals een CRP test (een bloedtest bij verdenking op een ontsteking) of HBA1C bepaling. Ook een kweek afname (zoals de urinekweek of SOA test) of biopt gaat ten koste van uw eigen risico. Een kweek levert u vaak wel in bij de praktijk, of wordt afgenomen in de praktijk, maar wordt daarna doorgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek.